De onzekerheid van ontbindende voorwaarden bij verkoop van uw woning

Vraag direct uw bod aan

Snel, eenvoudig, betrouwbaar! CITO vastgoed

  • Direct verkocht, zonder voorbehoud
  • Gratis het beste bod
  • Geen makelaar nodig
  • 10+ jaar ervaring

Ontbinden onder omstandigheden

Ontbindende voorwaarden bij de verkoop van een woning zijn specifieke clausules in een koopovereenkomst die de koper of verkoper de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden onder bepaalde omstandigheden. Deze voorwaarden kunnen variëren afhankelijk van de lokale wetgeving en de onderhandelingen tussen koper en verkoper. Hieronder vind je een uitgebreide beschrijving van verschillende soorten ontbindende voorwaarden die vaak voorkomen bij de verkoop van een woning.
Let op; Wij van CITO-Vastgoed kopen in nagenoeg alle gevallen zonder enig voorbehoud, u heeft direct zekerheid dat uw woning definitief verkocht is!

Vraag direct uw bod aan

Snel, eenvoudig, betrouwbaar! CITO vastgoed

Financieringsvoorbehoud

Een veelvoorkomende ontbindende voorwaarde is het financieringsvoorbehoud. Dit houdt in dat de koopovereenkomst onder de voorwaarde wordt gesloten dat de koper binnen een bepaalde periode (bijvoorbeeld 4 tot 6 weken) een hypotheek kan regelen voor de aankoop van de woning. Als de koper er niet in slaagt om binnen deze termijn financiering te verkrijgen, kan de koopovereenkomst worden ontbonden zonder boete voor de koper.

Bouwkundige keuring

Een koper kan een ontbindende voorwaarde laten opnemen voor een bouwkundige keuring. Deze voorwaarde geeft de koper de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden als uit de keuring ernstige gebreken aan de woning naar voren komen. De verkoper kan hier echter wel tegenin brengen dat kleine gebreken niet als ontbindingsgrond mogen dienen.

Discrete verkoop

Vraag direct uw bod aan

Snel, eenvoudig, betrouwbaar! CITO vastgoed

Verkoop eigen woning

Soms kan een koper de aankoop van een nieuwe woning afhankelijk maken van de verkoop van zijn of haar eigen woning. Als de koper zijn eigen woning niet binnen een bepaalde periode kan verkopen, heeft hij het recht om de koopovereenkomst voor de nieuwe woning te ontbinden.

Nationaal monument clausule

Als een woning een Nationaal Monument is, kan de koopovereenkomst afhankelijk worden gesteld van het verkrijgen van bepaalde vergunningen of subsidies voor het onderhoud van het monument. Als deze vergunningen niet worden verleend, kan de koopovereenkomst worden ontbonden.

Bestemmingsplanwijziging

Een koper kan een ontbindende voorwaarde laten opnemen voor het geval er wijzigingen worden doorgevoerd in het bestemmingsplan die de waarde of het gebruik van de woning aanzienlijk beïnvloeden. Als er bijvoorbeeld een snelweg naast de woning wordt gepland, kan de koper de koopovereenkomst ontbinden.

Bodem- en milieuonderzoek

Sommige kopers willen zekerheid over de bodemgesteldheid en eventuele verontreinigingen rondom de woning. Daarom kan een ontbindende voorwaarde voor bodem- en milieuonderzoek worden opgenomen. Als uit dit onderzoek blijkt dat de bodem verontreinigd is, kan de koper ervoor kiezen om de koopovereenkomst te ontbinden.

Overwaarde verzilveren

Verbouwingsvergunning

Indien de koper van plan is om de woning te verbouwen, kan hij een ontbindende voorwaarde laten opnemen voor het verkrijgen van een verbouwingsvergunning van de gemeente. Als de vergunning niet wordt verstrekt, kan de koper de koopovereenkomst ontbinden.

Erfpachtclausule

Bij woningen op erfpachtgrond kan de koper een ontbindende voorwaarde laten opnemen voor het verkrijgen van gunstige voorwaarden voor de erfpacht. Als de voorwaarden niet gunstig blijken te zijn, kan de koper afzien van de koop.

Overige voorbehouden

Naast de bovengenoemde voorwaarden kunnen koper en verkoper overeenkomen om andere ontbindende voorwaarden op te nemen die relevant zijn voor hun specifieke situatie. Dit kunnen bijvoorbeeld voorwaarden zijn met betrekking tot de staat van de woning, de aanwezigheid van specifieke voorzieningen, of andere juridische of financiële aspecten.
Het is belangrijk om bij het opstellen van ontbindende voorwaarden juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat de voorwaarden rechtsgeldig zijn en de belangen van zowel de koper als de verkoper beschermen. Daarnaast moeten ontbindende voorwaarden duidelijk en nauwkeurig worden geformuleerd om misverstanden en geschillen te voorkomen.

Heeft u geen zin in al deze onzekerheid en wenst u uw woning zonder voorbehoud te verkopen?

Wij van CITO-Vastgoed kopen in nagenoeg alle gevallen zonder enig voorbehoud, u heeft direct zekerheid dat uw woning definitief verkocht is! Profiteren van de huidige hoge vastgoedprijzen en uw woning tegen de hoogste prijs verkopen?

CITO Vastgoed koopt uw vastgoed snel en zonder enig gedoe. Neem snel contact op met op 085-0602045 en we bespreken graag de mogelijkheden met u.

Meer weten over de mogelijkheden? Bod aanvragen Contact opnemen

  • Notariskosten etc. voor onze rekening

  • Oplevering wanneer u wenst

  • Directe aanbetaling mogelijk

  • Verkopen en terughuren is mogelijk